Cloud Services General

Облачни услуги

Виртуални Сървъри

Динамична и сигурна виртуална среда за вашите сървъри

Backup as a Service

Oтдалечено резервиране на данни в облачната среда на IT Staff

Disaster Recovery

Възстановяване при бедствия и аварии. Резервираност на услуги в облака на ITStaff

e-Mail Archive as a Service

eMail архивиране в облачната сред на ITStaff
Read More