/
/
System Integration

Системна Интеграция

e-mail-archive

Системната интеграция (SI) е инженерингов процес или фаза, свързана със свързването на различни подсистеми или компоненти като една голяма система. Тя гарантира, че всяка интегрирана подсистема функционира според изискванията. Системната интеграция е чудесно решение за компании, които се борят с работата по множество независими подсистеми и преживяват загуба на време, поради необходимостта от повторно въвеждане на данни към всеки от инструментите ръчно.

Системната интеграция има за цел да предостави решение, което ще увеличи производителността Ви и ще подобри работния Ви поток, но основната й цел е да осигури безпроблемна връзка с данни между всички компоненти.

Процесът на системна интеграция е изключително предизвикателен. Най-добре е интеграцията да бъде извършена от група специалисти, тъй като всяка фаза на сглобяване на компоненти, идващи от различни доставчици, изисква внимателно внимание към детайлите. Но използването на една система, вместо няколко, трансформира начина, по който работите и дава възможност на вашата компания да расте.