/
/
Network-as-a-Service

Network as a Service

800px_COLOURBOX3409581

Network as a Service (NaaS) или Мрежова среда като услуга e решение, специално създадено да предоставя мрежови услуги за бизнеса, оразмерени точно за неговите нужди. Тази услуга се базира на изключително гъвкав бизнес модел за предоставяне на мрежови  ресурси на месечна база без първоначална инвестиция от страна на клиента.

По същество мрежовата инфраструктура се превръща в услуга, платена само като електричество, вода или топлина.

ITStaff може да осигури изграждане или разширяване на вашата мрежова среда без инвестиция от ваша страна. Всички мрежови услуги ще са осигурени при клиента от предварително оразмерено мрежово решение, напълно съвместимо с наличната ИТ среда и бизнес нужди.

Какво включва?

Оразмеряване и дизайн на решението

Доставка на оборудване

Инсталация

Функционални тестове

Поддръжка на доставеното решение базирано на дефинирания с клиента SLA

Репортинг

Независимо от избрания модел, клиента ще получи цялостно високопроизводително решение, включващо маршрутизация, комутация, сигурност на мрежата, инструменти за управление и наблюдение в комбинация с подходящото ниво на поддръжка (SLA), предоставено от ITStaff.

Network as a Service предоставя необходимата адаптивност и скалируемост не само към настоящата ИТ инфраструктура, но и предоставя солидна база за мигриране на ИТ услугите на компанията към облака.

Ползи

Централизация и унификация на мрежовата среда на компанията
Намаляване или цялостно премахване разходите за ново оборудване
Без обвързване с определен производител
Използване на най-новите технологии
Разширяване на услугата съобразно нуждите на компанията

По-висока скалируемост на мрежовите ресурси на компанията
Избягване на основните разходи за поддръжка и наблюдение на мрежовата среда
Намаляване комплексността и увеличаване на съвместимостта на мрежовата среда с останалите ИТ компоненти
Превенция от отпадане на услуги, от които пряко зависи бизнеса на компанията

Wi-Fi мрежи

Партньори

ruckus-wireless
mikrotik
engenius
ubiquiti-logo

Често задавани въпроси

Искате ли да използвате най-добрите технологии за Вашата мрежова среда?
Обмисляте ли намаляване на разходите си или да превърнете капиталовите разходи CAPEX в оперативни OPEX?
Подсигурени ли са вашите услуги достатъчно, за да осигуряват 24х7 натоварване?
Усещате ли, че Вашата мрежова среда работи бавно и не удовлетворява текущите ви бизнес нужди?