Основен фокус

Системна
Интеграция

Внедряване и подръжка на корпоративни мрежи, системи за информационна сигурност, центрове за данни, DR сайтове, клауд услуги и пр.

Управляеми ИТ
услуги

Компютърна подръжка на абонаментен принцип осигурява на нашите клиенти възможност да се концентрират върху основния си бизнес.

Облачни услуги,
DRaaS

Виртуални сървъри и десктопи. Хибридни услуги за резервиране на данни в облачната среда на IT Staff Ltd. Възстановяване при бедствия.

Network as a Service

Мрежи под наем. ITStaff осигурява мрежово оборудване, софтуер и експертиза за имплементация и подръжка на вашата мрежова инфраструктура.

Printing as a Service

Услуги за менажиране и подръжка на вашите принтери, скенери и копирни машини. Зареждане на тонери.

e-Mail Archive

Mенажеруеми услуги за архивиране на електронна поща локално при клиента или в Cloud платформата на ITStaff.