Услуги за печат

tonner

Какво е “управлявани услуги за печат” (MPS)? Дефиницията на управляваните услуги за печат е широка, но крайният резултат е прост:  контрол на вашия печат, което ви помага да спестите пари и да увеличите производителността.

ITstaff предагаме техническо обслужване и поддръжка
• мастило, тонер и други консумативи и консумативи

ITstaff управлявайки услуги за печат правим повече, отколкото просто да следим вашите принтери. Ние също:
• Провеждаме цялостна предварителна оценка, за да анализираме настоящата инфраструктура за печат.
• Наблюдаваме, управляваме и оптимизираме средата за печат, независимо от марката на принтера.
• Осигуряваме план, за броя и видовете устройства за печат и консумативи според нуждите на Вашия бизнес.
• Проактивно идентифицираме и решаваме потенциални проблеми при печат и попълване на консумативи, преди служителите Ви да бъдат засегнати.